Vergoeding

Behandeling door de diëtist is voor 3 uur per kalenderjaar gedekt vanuit de basisverzekering. Daarnaast is vergoeding van de diëtist in een aantal aanvullende verzekeringen opgenomen.

De behandeling door de diëtist vanuit de basisverzekering heeft invloed op het wettelijk eigen risico. Vergoeding voor kinderen tot 18 jaar en vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen gaan niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

Dieetadvisering bij diabetes mellitus, (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten, COPD en ouderenzorg zijn meestal opgenomen in zogenaamde ketenzorg. U kunt bij uw huisarts informeren of uw dieetbehandeling binnen de ketenzorg valt. Dieetbehandeling als onderdeel van ketenzorg gaat niet ten koste van het wettelijk eigen risico.

Verwijzing

Huisarts of specialist kan verwijzen voor behandeling bij de diëtist.

De diëtist in de eerstelijn is vrij toegankelijk, de cliënt kan zonder verwijzing van arts/specialist een behandeling bij de diëtist starten.

Inloggen in uw account